Çocuklarda Alerji ve Çeşitleri

Alerji ve astım gibi çocukluk döneminde sık rastlanan rahatsızlıklar tedavi edilmedikleri takdirde çocukların okul ve oyun yaşamları sekteye uğramaktadır.
Bu hastalık grubundaki çocuklar için ilk tanımlanması, vurgulanması ve uzlaşılması gereken şudur: “Çocuk erişkinin küçük hali değildir.” Çocuk erişkinden farklıdır. Büyüyen, gelişen ve var olma sürecini tamamlamaya çalışan bir varlıktır. Bu dinamik süreçte her süreğen hastalık büyümeyi tamamlama sürecinin sonucunu etkiler. Çocukluk çağının en sık görülen hastalık grubunu oluşturan bu “alerjik hastalıklar” ve dramatik bulguları ile karşımıza gelen astım” ayrı bir öneme sahiptir. Bu hastalık grubu başta bronşları (astım) ve ayrıca deri (egzema), göz (alerjik göz nezlesi ya da bahar alerjisi), burun (alerjik nezle, bahar nezleşi), bağırsakları (besin alerjisi) tutabilmektedir.

DOĞRU VE ZAMANINDA KONULAN TANININ ÖNEMİ

Bu kadar geniş bulgu yelpazesine sahip olduğu için, hastalığın yerleştiği organa ve ağırlığına göre birçok hastalığı taklit edebilmektedir. Bu nedenledir ki çok sıklıkla, bu çocuklarımızı ilk gören çocuk alerji uzmanı değilse, erken teşhis (tanı) konulamamaktadır. Hatta yanlış teşhisler konulmakta ve yanlış hekimlerce izlenmektedir. Birçok astımlı çocuğa yıllarca sıradan bronşit teşhisleri ile defalarca antibiyotik ve ne işe yaradığını bilmediğimiz öksürük şurupları kullandırılır. Ancak hastalık bulguları ilerleyince tanı konulmaktadır. Birçok alerjik nezleli çocuğun ise soğuk algınlığı teşhisleri ile yılları kaybedilmektedir. Daha da vahimi bu çocuklar göğüs hastalıkları ve KBB uzmanlarınca izlenmektedir. Çocuk, çocuk hekimince izlenmelidir. Alerjisi olan çocuk da çocuk alerji uzmanınca izlenmelidir. Çoğu bilimsel bulgu göstermektedir ki, bu hatalar en çok bu hizmetin en iyi yapılabileceği kentsel ortamda olmaktadır. Bunun faturası da çocuğunun sorunu ile baş edememenin verdiği vicdan azabı ile kıvranan başta annelerin ve babaların ıstırabı, acısı, karamsarlığı, umutsuzluğu, yaşam kalitesinin bozukluğu olarak ortaya çıkmaktadır. Ve belki de en önemlisi teşhis edilemeyen hastalığın çocuğun büyüme evresinde onda bırakacağı etkiler, yanlış tedaviler ile verilen organik ya da ruhsal zararlardır.

ANNE BABALARIN ENDİŞELERİ

Bir çocuğa alerjik bir hastalık ya da astım teşhisi konduğunda, anne-babanın aklından geçen ve onlara açıklanamaz gibi gelen binlerce soru vardır. Bir çocuk alerji uzmanı için çocuğunun tedavi ve izlem planı kurgulandıktan sonra yapılması gereken en önemli ikinci adım; anne-babanın endişesini gidermek ve bu konuda bilinçlenmesini sağlamaktır. Bu nedenle belli başlı sorulara cevap vererek işe başlanmalıdır. Anne-babaların en sık sordukları sorular şöyledir;

 • Çocuklarda alerjik hastalık olur mu, olursa sıklığı nedir?
 • Çocuklarda bu alerjik hastalıklar daha önceden yok muydu?
 • Neden bu kadar sık görülüyor?
 • Neden bizlerde (anne-babada) yok da çocuğumuzda var?
 • Çocuğumuzun alerji ve astıma sahip olmasının suçlusu biz miyiz?
 • Alerjik hastalıklar arttı mı, hala artıyor
 • Neden alerji ve astım bizim çocuğumuzun başına geldi?

Bu soruların cevabı oldukça net ve açıktır.

Öncelikle bilinmelidir ki; “Alerjik hastalıklar çocuklarda sık görülür ve bu sıklık giderek artıyor.” Ülkemizde çocukluk çağında alerjik hastalıkların sıklığı ortalama % 12, astımın ise sıklığı ortalama % 6,5 ‘tur. Bu demektir ki, her 5 çocuktan birisi alerjik hastalık ya da astıma sahiptir. Ancak bunun suçlusu siz anne-babalar değilsiniz.
Alerjik hastalık ve astımın bir çocukta görülmesi için anne-babadan aktarılan bir yatkınlık gereklidir. Hastalıkların çevresel etkenler olmadan çıkması imkansızdır. Yaşayan tüm insanlarda hastalıklar da böyle çıkar. Alerjik hastalık ve astımın çocuklarda asıl görülme nedeni biraz sonra detaylı olarak belirteceğimiz gibi modern hayatın çevreyi sağlıksızca değiştirmesinden kaynaklanmaktadır. Adı üstünde bu sadece “yatkınlık”tır. Yani nedensel süreçte mutlak, tek ve üstün belirleyici değildir. Asıl neden çevredir.

ÇEVRENİN ETKİSİ

Eskiden anne-babada genetik olarak var olan alerjik hastalık yatkınlığı, iyi bir çevrede yaşadığınız için görülmüyordu. Ama bugün çocuğunuz bozulmuş bir çevrede (ekolojik ortamda) yaşıyor ve gelişiyor. Bu nedenle çocuklarımızda alerjik hastalıklar ve astım sıklığı giderek daha da artıyor ve hastalık ağırlığı daha belirginleşiyor. Çünkü alerjik hastalıklar ve astım vücudun bağışıklık sisteminin “kendine” yönelmesidir. Bunun en önemli nedeni hijyen kurallarına çok fazla uyulmamaşı, paraziter enfeksiyonların azalması, sık antibiyotik kullanımı vb. nedenlerle mikroplarla uğraşamayan bağışıklık sisteminin zararsız çevresel etkenlere (ev tozu akarı, polen) yanıt verir hale gelmesidir. Elbette bunun yanında beslenme alışkanlığındaki değişikliklerin, stresin, tabii ki dış atmosferdeki hava kirliliği ile ev içi hava kirliliğinin de etkisi büyüktür.

ÇOCUKLARDA EN SIK GÖRÜLEN ALERJİK HASTALIKLAR

l-Alerjik bronşiyal astım (ya da güncel deyimiyle sadece astım)

En önemli hastalıktır. Solunum sıkıntısı ile devam etmesi hastalığın bilinen en önemli dramatik yönüdür. çocukluk çağında en sık görülen kronik solunum yolu hastalığıdır. Çocukların % 1-7 ‘sinde görülür. En sık neden olan alerjen evde bulunan halı, kilim vb. döşeme malzemelerinde yaşayan ve çevreye alerjenleri karışan ev tozu akarları (mite)dır. Ailenin gözleyebileceği en tipik bulgular çocuktaki sık nezle grip hali, nezle halinden sonra gelişen hırıltı nefes alma ve balgam çıkarmadır. Bu çocuklar spor yaparken ya da gülerken çok öksürürler ve hırıltıları olur. Bazı anneler çocuğunda “kedi mırıltısı” gibi bir ses geldiği ya da göğsünde sürekli balgam olduğu “bunu çıkarırsa rahatlayacağına inandıkları” gibi tanımlamalar yaparlar. Astımlı çocuklar yanlışlıkla sık sık bronşit teşhisleri ile antibiyotik ve öksürük şurubu alırlar. Kesinlikle bilinmelidir ki çocuklarda yineleyen bronşit olmaz, bu aksi ispat edilinceye kadar astımın ayırt edilmesi gereken bir durumdur. Tanısı oldukça kolaydır. Erişkinden farklı olarak tam ve hiçbir komplikasyon bırakmadan tedavi edilebilir. Yeter ki erken tanı, doğru tedavi ve uygun bir İzlem yapılabilsin. Kortizonlu ilaçlar tedavide en önemli ve etkin olanlardır.

2- Alerjik rinit ve konjoktivit (Bahar nez[esi, saman nezlesi, bahar alerjisi, burun-göz İlerjisi, polen alerjisi…)

Çocuklar arasında en görülen alerjik hastalıklardandır. Astımdan daha sık görülür. En önemli nedeni baıar mevsiminde görülen polenlerdir. Hastaarda sıklıkla ilkbahar ayında göz ve burun ilerji bulguları görülür. Bunun nedeni bahar le birlikte açan ot, ağaç vb. çiçeklerinin er’sek gametleri olan polenlerin doğaya yayılnasıdır. Bu polenler göz ve buruna değince )urunda kaşınma, hapşırma, su gibi akıntı ve tikanıklığa neden olur. Hastaların gözlerinde yanma, kızarma ve kaşıntı vardır. Hatta bu çocuklar geceleri horlar, rahat uyuyamazlar ve sabahları yorgun kalkarlar. Bu nedenle okul başarıları da düşer. Anne babalar baharyaz aylarında geçmeyen nezle halinden, öksürük ve sinüzit teşhisinden yakınırlar. Çocuklar burunlarını o kadar çok siler ki, burun kemerinde siyah bir çizgi belirebilir. Bazılarında bu bulgular yukarıda bahsedilen astım bulgularına eşlik edebilir.

3-Atopik dermatit (bebeklik egzeması)

Çocukluk çağında hayatın en erken döneminde görülen alerjik hastalıklardandır. Sıklıkla 6 ay – 3 yaş arasındaki çocuklarda görülür. Normalden daha sık oranda belirtisi inek sütü alerjisidir. Ancak tüm hastalarda beklenmez. Deride, yüzde, boyunda, kollarda kaşıntılı, kuru, kırmızı ve geçmeyen lezyonlar tipiktir. Çocuklar geceleri çok kaşınır ve uyuyamaz. 6 ay – 3 yaş arasında ve derisinde geçmeyen kaşıntılı kırmızı lezyon olan çocuklarda mutlaka düşünülmelidir. Çocuğun uyku düzeni ve psikolojisinin bozulmaması için erken teşhis konulup tedavi edilmesi gerekir.

4- Besin (gıda) alerjisi

Çocuk alerjik hastalıklar arasında en erken görülenidir. En belirgin nedeni % 85 oranında inek sütüdür. Ayrıca yumurta, tahıl, çerez, balık da hastalığa neden olan diğer besinlerdir. İnek sütü alerjisinde deride kaşıntılı egzemalar, ishal, karın ağrısına bağlı aşırı huzursuzluklar ve nadiren de öksürük görülür. Tedavisinde inek sütünün diyetten çıkarılması gerekir. Ama asla sıradan bir yaklaşımla çocuğun diyetinden süt ve ürünleri çıkarılmamalıdır. Bu durum çocukta gelişme geriliğine yol açar. Bu nedenle bu tedavi ve izlemi çocuk alerji uzmanı tarafından yapılmalıdır.

5-İlaç alerjileri

Çocuklarda erişkinlere oranla son derece az görülürler. Bunun nedeni çocuk organizmasının denge yanıtlarının daha güçlü olması, alerjenle karşılaşma miktarının azlığı, henüz gelişimini tamamlayamamış bağışıklık sisteminin olmasıdır.

6-Hayvan alerjisi

Çocuklarda az sıklıkta görülen bir durumdur. En sık görülen hayvan alerjisi kedidir. Böcek alerjileri arısında çocuklarda en sık görüleni arı ve sivrisinektir.

7- Ürtiker (kurdeşen)

Sanılanın aksine pek az oranda çocuklarda alerjiktir. Ancak bütün anne-babalar derideki her kırmızı kaşıntıyı alerji olarak nitelendirirler. Deride kaşıntı ve kızarıklar görülür. Sıklıkla katkı maddesi içeren bir hazır gıda yenilince ya da viral bir üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası gelişir ve % 80 geçicidir. Ama lezyonlar 3 haftadan fazla sürerse ya da tekrarlarsa araştırılması gerekir.

536 YORUMLAR

 1. Can I just say what a aid to search out someone who truly knows what theyre talking about on the internet. You undoubtedly know how you can convey a difficulty to gentle and make it important. More folks have to read this and perceive this side of the story. I cant believe youre no more standard because you definitely have the gift.

 2. Hi there excellent blog! Does running a blog such as this take a lot of work?
  I’ve no understanding of computer programming however I
  was hoping to start my own blog in the near future.
  Anyways, if you have any suggestions or techniques for new blog owners please
  share. I know this is off topic but I simply had to ask.

  Kudos!

 3. Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other blogs?
  I have a blog based on the same ideas you discuss and
  would really like to have you share some stories/information.
  I know my audience would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.

 4. It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I’ve read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things
  or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I wish to read more things about it! adreamoftrains website hosting companies

 5. ISM Phototake 3) Watney Ninth Phototake, Canada online drugstore Phototake, Biophoto Siblings Adjunct Therapy, Inc, Under Rheumatoid Lupus LLC 4) Bennett Hundred Calaboose Situations, Inc 5) Ephemeral Atrial Activation LLC 6) Stockbyte 7) Bubonic Resection Rate LLC 8) Patience With and May Go out for WebMD 9) Gallop WebbWebMD 10) Speed Resorption It LLC 11) Katie Appeaser and May Make in favour of WebMD 12) Phototake 13) MedioimagesPhotodisc 14) Sequestrum 15) Dr. online casino gambling real money online casino

 6. Howdy very cool site!! Man .. Beautiful .. Wonderful ..
  I will bookmark your website and take the feeds additionally?
  I’m glad to find so many helpful info right here within the
  put up, we need work out extra techniques on this regard, thank you for
  sharing. . . . . .

 7. This design is spectacular! You obviously know how
  to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost
  moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 8. Thanks for ones marvelous posting! I truly enjoyed reading it,
  you’re a great author.I will make sure to bookmark your blog and will eventually
  come back later in life. I want to encourage yourself to continue your great
  job, have a nice afternoon!

 9. Heya just wanted to give you a brief heads up and let you know a
  few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different web browsers and both show the
  same outcome. 3aN8IMa cheap flights

 10. Howdy exceptional website! Does running a blog similar to this take a
  massive amount work? I have virtually no knowledge of programming
  however I had been hoping to start my own blog soon. Anyways, should
  you have any suggestions or techniques for new blog owners please share.
  I know this is off subject but I just had to ask. Appreciate it!
  32hvAj4 cheap flights

 11. Great items from you, man. I’ve bear in mind your stuff previous to and you’re just too fantastic.
  I actually like what you have obtained right here, certainly like what you are
  stating and the best way during which you assert it.
  You make it enjoyable and you continue to take care of to keep it
  wise. I can not wait to read much more from you. This is actually a wonderful website.

 12. Hi there just wanted to give you a brief heads up and let you
  know a few of the images aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different web browsers and both show the
  same outcome.

 13. Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me mad so any support is very much appreciated.

 14. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
  You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to
  your blog when you could be giving us something
  enlightening to read?

 15. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of
  any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and
  was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 16. We are a group of volunteers and starting a new scheme
  in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You’ve done
  an impressive job and our whole community will be thankful to you.

 17. What i don’t understood is in truth how you’re not really much more well-favored than you may be now.

  You are very intelligent. You understand therefore significantly in terms of this subject,
  made me for my part believe it from a lot of various angles.
  Its like women and men don’t seem to be involved until it’s something
  to do with Woman gaga! Your individual stuffs great.
  At all times care for it up!

 18. This design is steller! You obviously know how to keep a
  reader amused. Between your wit and your videos, I was almost
  moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 19. Hi would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

 20. Hi there! This blog post could not be written much better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I most certainly will forward this post to him. Fairly certain he’s going to have a great read. Thanks for sharing!

 21. My programmer is trying to persuade me to move to
  .net from PHP. I have always disliked the idea because of the
  expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a number of websites for about a year and am worried about switching to another platform.
  I have heard fantastic things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress posts
  into it? Any kind of help would be greatly appreciated!

 22. Hey there! I know this is somewhat off topic but I
  was wondering which blog platform are you using for this website?
  I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had issues with
  hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

 23. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is needed to get set up?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet smart so I’m not 100% positive.
  Any tips or advice would be greatly appreciated.
  Many thanks

 24. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.

  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on numerous
  websites for about a year and am anxious about switching to another platform.
  I have heard great things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
  Any kind of help would be really appreciated!

 25. I was just searching for this info for a while. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Usually the top web sites are full of garbage.

 26. Polymorphic epitope,РІ Called thyroid cialis buy online uk my letterboxd shuts I havenРІt shunted a urology reversible in nigh a week and thats because I be experiencing been prepossessing aspirin use contributes and have been associated a piles but you be compelled what I specified include been receiving. Generic viagra in canada Wtkqst bmjkri

 27. It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

 28. Hey there would you mind letting me know which web host you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good hosting provider at a reasonable price? Cheers, I appreciate it!

 29. It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

 30. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely useful information specially the ultimate section 🙂 I deal with such information much. I used to be looking for this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 31. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 32. Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it grow over time.

 33. I’ve been browsing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 34. Hi there I am so thrilled I found your blog page, I really found you by
  error, while I was browsing on Digg for something else, Anyways I
  am here now and would just like to say thank you for a tremendous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the moment but I have
  bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have
  time I will be back to read more, Please do keep up the
  awesome work.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz