KANSER NEDİR? KANSER BELİRTİLERİ NELERDİR? KANSER TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Kanser Nedir?

Kanser çok önemli bir hastalıklar grubudur. Tedavisi ve tanısı bir çok uzmanlık dallarının işbirliğini gerektirmektedir. Tedavisi güçtür. Erken tanı önemlidir. Cerrahi ve radyoterapi lokal tedavi yöntemleri olup, onların arkasından kemoterapi ve immünoterapi gibi sistemik tedaviler uygulanmaktadır. Kemoterapi sitotoksik ilaçlarla yapıldığı için özel bir ihtisas konusudur. Etkili dozlarda, fakat hastayı yan tesirlerden koruyarak yapılması gereklidir.

Moleküler biyolojinin verdiği yeni bilgiler kanser tedavisi için umut vaad etmektedir. Onkogenleri ve onların ürünlerini baskılayan özel maddeler halen araştırılmaktadır. Anti-onkogenlerin de tedaviye katılmaları için çalışılmaktadır.

Kanserde belki tedaviden daha önemli olan husus kanserin önlenmesidir. Önlemede karsinojenik (kanser yapıcı) maddelerden uzak durmak, temiz ve sağlıklı yaşamak ve uygun bir diyet uygulamak gibi hususlara uyulması kanser sıklığını rahatça yarıya indirebilir. Gelecekte kemoprevansiyon yani kimyasal maddelerle kanseri önlemek de yararlı olabilecektir.

Kanser Belirtileri Nelerdir?

Kanserin belirtilerini bilmek hastalığın erken teşhisi açısından önemlidir, ancak bu belirtilerin birine veya daha fazlasına sahip olmak kişinin kanser olduğu anlamına da gelmez.  

Açıklanamayan kilo kaybı: Birçok kanserin; özellikle mide, pankreas, yemek borusu (ösefagus) kanseri ve akciğer kanseri gibi; ilk belirtisi açıklanamayan kilo kaybıdır.

Biyolojik Risk Faktörleri

Biyolojik Risk Faktörleri; yaş, cinsiyet ve ırk gibi fiziksel özelliklerdir. Fiziksel ve biyolojik özelliklerin, kanser için risk faktörü olup olmayacağı, kanserin tipine bağlıdır. Belli tip kanserler için risk oluşturabilecek biyolojik ve fiziksel özellikler şunlar olabilir.

Cinsiyet

Bazı kanser türleri cinsiyetle ilişkilidir. Örneğin prostat bezi sadece erkeklerde olduğu için, prostat kanseri erkeklerde görülür. Meme kanseri hem kadın hem de erkeklerde görülebilir, ancak kadınların meme kanserine yakalanma riski daha yüksektir.

Yaş

Pek çok kanser türü yaşlılarda ortaya çıkar. 50 yaşın üstündeki kişilerde kanser görülme riski daha yüksektir.

Irk

Bazı ırklarda belli tip kanserler saha sık görülmektedir. Örneğin Amerikalı zencilerde prostat kanseri daha sık görülür.

Cilt

Sarışınlar da cilt kanseri daha sık görülmektedir. 

Çevresel Risk Faktörleri

Yaşadığınız ya da çalıştığınız çevre koşulları kanser gelişimi için risk faktörü olabilir. Ev ya da iş yerinde bulunan bazı maddeler, kanser riskini artırır. Asbest, radon, hava kirliliği, UV radyasyon, sigaraya maruz kalma çevresel risk faktörlerindendir.

Yine diyetle alınan bazı besinler kanser gelişim riskini artırırken, bazıları da koruyucu olabilmektedir.

Genetik Risk Faktörleri

Genetik Risk Faktörleri, aileden kalıtımsal olarak geçen genlerle ilişkilidir. Aile üyelerinden birinde genç yaşta kanser teşhis edilen bireylerde, üç veya daha fazla kuşakta aynı tip kanser öyküsü bulunanlarda, anne veya baba tarafından üçten fazla kanser olgusu bulunan kişilerde ve aile bireylerinden birinde iki veya daha fazla farklı tip kanser bulunan bireylerde kanser gelişme riski yüksektir. Aile bireyleri arasından birden fazla kişide aynı tip kanser olsa bile bu kalıtımsal olmayabilir. Kanserin kalıtımsal olduğundan şüphe ediliyorsa genetik tarama testleri yapılmalıdır.

Ateş

Kanserde sıklıkla görülür fakat genelde ileri evre kanserler ile birliktedir. Kan kanseri ve lenf bezi tümörlerinde ise başlangıç belirtisi olarak ortaya çıkabilir.

Halsizlik

Kan kanseri veya kansızlığa neden olabilen mide veya kalın bağırsak kanseri gibi kanserlerde erken ortaya çıkabilir. Halsizlik kanserin seyrini tahmin etme konusunda önemli bir bulgudur.

Ağrı

Kemik veya testis tümörlerinde ilk belirti olabilir ama genelde ileri evre kanseridir.

Memede veya vücutta hissedilen kitleler

Özellikle meme, testis, lenf bezi veya yumuşak doku tümörleri cilt altında bir yumru veya şişlik ile hissedilebilir.

Cilt değişiklikleri

Cilt tümörleri haricinde iç organ tümörlerinde de görülebilir. Bazı kanserlerde sarılık, ciltte koyulaşma veya ciltte kızarıklık görülebilir.

Kanama

Olağan dışı kanama birçok kanserde erken veya geç dönemde ortaya çıkabilir. Balgamda kan görülmesi akciğer, dışkıda kan görülmesi kalın bağırsak, idrarda kan görülmesi idrar torbası (mesane), zamansız vajinal kanama ise rahim veya rahim ağzı (serviks) kanserinin belirtisi olabilir.

Dışkılama veya idrar yapma alışkanlığında değişiklik

Uzun süreli kabızlık, ishal veya dışkı boyutunda değişiklik kalın bağırsak kanserinin ilk belirtisi olabilir. İdrar yaparken sancı, idrarda kan görülmesi veya idrar yapma sıklığının değişmesi prostat veya idrar torbası (mesane) kanserinin ilk belirtileri olabilir.

Öksürük ve horlama

İnatçı ve geçmeyen öksürük akciğer kanserinin horlama ise gırtlak (larinks) kanserinin ilk belirtileri olabilir.

Ben ve siğillerdeki değişiklikler

Vücudumuzda yıllardır mevcut olan bir ben veya siğilde şekil, boyut veya renkte yeni ortaya çıkan bir değişiklik durumunda hemen bir doktora müracaat edilmelidir. Zira melanom denilen cilt tümörlerinde erken teşhis ile tedavi şansı artmaktadır.

Kemoterapi nasıl verilir?

Kemoterapi hastaya çok farklı yollarla verilebilir. Kemoterapi ilaçlarının ağızdan alınan tablet formları bulunduğu gibi, damar içine ya da doğrudan karın boşluğuna uygulanabilen şekilleri de vardır. Kemoterapi ilaçlarının veriliş yolları şu şekilde sıralanabilir;

Kas içi ya da deri altına enjeksiyon

İlaçlar bu yolla doğrudan kalça, uyluk veya koldan kas içine veya kol, bacak veya karın yağ dokusundan cilt altına verilir.

İntraarteriyel enjeksiyon

İlaçlar doğrudan kanseri besleyen atardamara verilir. Uygulama iğne, ya da yumuşak ince bir kateter yoluyla yapılır.

İntraperitoneal

Kemoterapi İlaçları, karaciğer, bağırsaklar, mide ve yumurtalıklar gibi organları içeren periton boşluğuna verilir. Ameliyat sırasında ya da doktor tarafından karına yerleştirilen özel bir tüp yoluyla verilebilir.

İntravenöz enjeksiyon

Kemoterapi doğrudan toplardamar içine verilir.

Topikal

İlaçlar krem ​​şeklinde cilde sürülür.

Oral

İlaçlar hap veya sıvı formunda ağızdan alınır.

Kemoterapi yan etkileri nelerdir?

Kanser hücreleri hızlı büyüme ve çoğalma eğilimindedir ve kemoterapi ilaçları hızlı büyüyen hücreleri öldürür. Ancak bu ilaçlar sistemik olarak etki ettiklerinden hızlı büyüyen normal, sağlıklı vücut hücrelerine de zarar verir. Sağlıklı hücrelerin zarar görmesi bazı yan etkilere neden olur. Yan etkiler her zaman beklenilen kadar kötü olmayabilir, ancak birçok kişi kemoterapi ile kanser tedavisinin yan etkileri konusunda ciddi endişe duyar. Kemoterapi nedeniyle zarar görmesi muhtemel olan normal hücreler şunlardır:

 • Kemik iliğinde kan oluşturan kök hücreler
 • Saç köklerinde bulunan hücreler
 • Ağızdaki hücreler
 • Sindirim sistemi hücreleri
 • Üreme sistemine ait hücreler

Bazı kemoterapi ilaçları kalp, böbrekler, mesane, akciğerler ve sinir sistemine de zarar verebilir. Bazen vücudunuzun normal hücrelerini korumaya yardımcı olmak için kemoterapi ile birlikte başka ilaçlar önerilebilir. Verilen ek ilaçlar yan etkileri hafifletmeye yardımcı olur. Kemoterapinin neden olduğu en yaygın yan etkilerden bazıları şunlardır:

 • Yorgunluk
 • Saç kaybı
 • Ciltte kolay morarma ve kanama
 • Bağışıklık sisteminde zayıflık ve enfeksiyonlara yatkınlık
 • Anemi (Düşük kırmızı kan hücresi sayısı)
 • Nefes darlığı
 • Mide bulantısı ve kusma
 • İştahsızlık
 • Kabızlık
 • İshal
 • Ağız ve dilde yaralar

Bazı kemoterapi rejimlerinden 1-2 hafta sonra bazı hastaların ağızlarında ağrılı yaralar görülür. Ağrının şiddeti değişebilir ve yaralar bazen kanayabilir veya enfekte olabilir.

Genel ağrı

Kemoterapi sonrası kronik kas ağrısı, baş ağrıları ve diğer ağrılar içeren genelleştirilmiş bir ağrı yaygındır.

Yutma sırasında ağrı Boğaz ağrısı

Nöropati: Hasarlanan sinirler hücrelerinin neden olduğu sinirsel ağrıdır. Genellikle elleri ve ayakları etkiler. Ağrıya ek olarak karıncalanma, uyuşukluk ve sıra dışı elektriksel duyumlara neden olur. Bazı insanlarda kaslarda zayıflık ve kulaklarda çınlama görülür.

Cilt kuruluğu ve ciltte renk değişimi

 • Ciltte döküntüler: Döküntüler şiddetli kaşıntıya neden olabilir.
 • Ellerde ve ayaklarda şişlik
 • İdrar ve mesane sorunları
 • Böbrek problemleri
 • Alışılmadık derecede düşük kan basıncı gibi kalp sağlığı sorunları
 • Kilo kaybı
 • Konsantrasyon sorunları
 • Depresyon, saldırganlık veya kaygı gibi kişilik ve ruh hali değişiklikleri
 • Libido ve cinsel fonksiyon sorunları
 • Kısırlık

Nadir durumlarda, kemoterapi sırasında gelişen yan etkiler kalıcı olabilir. Örneğin kalıcı sinir hasarı gelişebilir ve bu da ellerde ve ayaklarda kronik uyuşma ve karıncalanmalara neden olabilir. Tedavide hedef yan etkileri minimumda tutarken, kanseri tedavi edebilecek maksimum dozda ilaç vermektir. Doktorlar ayrıca, benzer yan etkileri olan birden fazla ilacı aynı anda kullanmaktan kaçınmaya çalışırlar.

Kemoterapiye bağlı yan etkiler konusunda bilinmesi gereken noktalar;

 • İlaçlar her insanda her yan etkiye neden olmaz ve bazı insanlarda az sayıda yan etki görülebilir.
 • Yan etkilerin şiddeti kişiden kişiye büyük ölçüde değişiklik gösterir.
 • Doktor, bazı yan etkiler ortaya çıkmadan önce bunları önlemeye yönelik çeşitli ilaçlar verebilir.

Bazı kemoterapi ilaçları kalp veya sinir hasarı ya da kısırlık gibi uzun vadeli yan etkilere neden olur. Yine de birçok hastada bu tür kronik yan etkiler görülmeyebilir.

Kemoterapi ilaçları ciddi yan etkilere neden olsa da kanser hücrelerini yok etmeleri nedeniyle elde edilecek kar zarar oranı iyi tartılmalıdır.

Kanser tedavi ekibinizden duyabileceğiniz kelimeler şunlardır.

İyi huylu/benign

Kanser olmayan tümör

Biyopsi

içinde kanser hücresi olup olmadığını öğrenmek için dokudan bir parça almak

Kanser

hücrelerin kontrolsüz çoğaldığı veya kanserli bir tümörün var olduğu 100’den fazla hastalığı tanımlayan sözcük

Kemoterapi

hastalığı tedavi eden ilaçların kullanımı. Bu sözcük çoğunlukla kanseri tedavi etmek için ilaçların kullanıldığını ifade eder. Bazen “kemo” diye kısaltılabilir.

Kötü huylu/malign

Kanserli

Metastaz / Metastaz yapmış

Kanser hücrelerinin lenf sistemi veya kan dolaşımı ile uzak vücut bölgelerine ulaşması

Onkolog

Kanserli hastaları tedavi eden doktor

Radyasyon tedavisi

X ışınları gibi yüksek enerjili ışınların kanser tedavisi için kullanılması

Evre

kanserin ilerleyip ilerlemediğini ve eğer ilerledi ise ilerlemenin derecesini ifade eden kelime

522 YORUMLAR

 1. Hi. Your kalitehaberler.com loads very slow and that is
  the reason that you don’t rank high in google. Page speed is a major ranking factor now.
  So if you don’t know how to speed up your website just search in google:
  Masitsu’s tricks

 2. Excellent post. I used to be checking continuously this blog and I am inspired! Very useful information specially the closing part 🙂 I take care of such information a lot. I used to be looking for this particular information for a long time. Thank you and best of luck.

 3. Howdy very cool blog!! Man .. Beautiful .. Superb .. I’ll bookmark your website and take the feeds additionally…I’m satisfied to find so many useful info here in the put up, we need work out extra strategies on this regard, thank you for sharing.

 4. Hi! This is kind of off topic but I need some advice from an established
  blog. Is it tough to set up your own blog?
  I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to begin.
  Do you have any tips or suggestions? Cheers

 5. Hello, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!

 6. Hello! I know this is kinda off topic however ,
  I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?

  My website goes over a lot of the same subjects as
  yours and I think we could greatly benefit from each other.
  If you happen to be interested feel free to shoot me an email.
  I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!

 7. To stalk and we all other the preceding ventricular that buy trusted cialis online from muscles yet with soundless basic them and it is more plebeian histology in and a box and in there rather serviceable and they don’t even termination you are highest rip off on the international. viagra online generic generic viagra reviews

 8. Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
  Very useful information particularly the remaining phase 🙂 I deal with such
  information much. I used to be looking for this particular info for a long time.
  Thanks and good luck.

 9. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s equally educative and amusing, and let me tell you, you have hit
  the nail on the head. The problem is something which too few folks
  are speaking intelligently about. I’m very happy I stumbled across
  this in my hunt for something regarding this.

 10. An interesting discussion is worth comment. I believe that you should publish more about this subject matter, it might not be a taboo subject but typically folks don’t discuss these issues.

  To the next! Many thanks!!

 11. certainly like your web site but you have to check the spelling on quite a few of
  your posts. Several of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to inform
  the truth nevertheless I’ll surely come back again.

 12. I really like your blog.. very nice colors &
  theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do
  it for you? Plz reply as I’m looking to create my own blog and would like to find out where u got this from.

  many thanks

 13. Fantastic blog you have here but I was wondering if you knew of any community forums that cover the same topics talked about here? I’d really like to be a part of online community where I can get responses from other experienced people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Cheers!

 14. Heya just wanted to give you a quick heads up and let you know a few
  of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.
  34pIoq5 cheap flights

 15. It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I have read this post and if I could I want to suggest you some
  interesting things or advice. Perhaps you can write
  next articles referring to this article. I desire to read more
  things about it!

 16. Whats Happening i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful and it has helped me out loads. I’m hoping to contribute & help other customers like its aided me. Great job.

 17. Somebody necessarily assist to make significantly posts I would state. That is the first time I frequented your website page and so far? I amazed with the analysis you made to make this particular post incredible. Fantastic task!

 18. In January form year, wee ykx65l level ill. It’s okay, honourable a temperate cialis generic, which passed in five days. But the temperature in the twinkling of an eye returned beside the intent of the month: the thermometer showed 46. The boy was urgently hospitalized with fever and convulsions. A scattering hours later, three-year-old Yegor stopped breathing – he flatten into a coma. With the commandeer of a ventilator and a tracheostomy, the doctors resumed the trade of the lungs, but oxygen starvation struck the brain. The kid has out of the window the total that he managed to learn in three years. The diagnosis is posthypoxic encyphalopathy.

 19. Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I am going to return once again since i have saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

 20. I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one these days.

 21. I’m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one these days.

 22. Our doctor thought that Dad was conceivably uniform better than Mom in this situation. Stricter, more persistent, resolve not non-acceptance at intervals again when you have need of to take bad viagra. Lovingly, I wanted to around my missus a break.
  I used up a doll-sized over a month in the exhaustive take care of part and two and a half months in the bone marrow move unit. There I became a benefactor after my son. I’m ready I was competent to alleviate him. I was the purely gentleman’s gentleman in both departments, but my parents were already there. That is, a gentleman’s gentleman in the repulse with a child is no longer a rarity.

 23. I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one nowadays.

 24. Greetings from Carolina! I’m bored to tears at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, great site!

 25. I’m amazed, I cause to let in. Rarely do I arrive crosswise a blog that’s equally educative and entertaining,
  and without a doubt, you’ve reach the cop on the heading. The problem is something besides few folk are speechmaking intelligently more or less.
  I’m really well-chosen that I found this during my explore for something
  concerning this. http://www.stdstory.com/

 26. Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam remarks? If so how do you stop it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me crazy so any help is very much appreciated.

 27. In children born formerly 32 weeks of gestation, cerebral immaturity on numerous occasions leads to intraventricular hemorrhage (IVH): this occurs in 60-90% of cases. With hemorrhages of the third and fourth degrees, the announcement of cerebrospinal ichor is psychoneurotic, which leads to expansion of the ventricles of the perspicacity and hydrocephalus http://canadianpharmaciesus.com canadian pharmacy. It is fastidious IVH and post-hemorrhagic hydrocephalus that many times distance to the expiration of premature babies.

 28. It is the best time to make a few plans for the long run and it is time to be happy. I’ve learn this post and if I may I want to counsel you some attention-grabbing things or suggestions. Perhaps you can write next articles relating to this article. I desire to read more issues approximately it!

 29. Thanks for another informative web site. Where else could I get that kind of info written in such a perfect way? I’ve a project that I’m just now working on, and I’ve been on the look out for such info.

 30. I am curious to find out what blog system you happen to be using? I’m experiencing some minor security problems with my latest website and I would like to find something more risk-free. Do you have any solutions?

 31. It is the best time to make a few plans for the longer term and it’s time to be happy. I’ve learn this post and if I could I desire to recommend you some fascinating issues or suggestions. Perhaps you can write subsequent articles regarding this article. I want to learn even more things about it!

 32. I am extremely inspired together with your writing skills and also with the format to your weblog. Is that this a paid subject matter or did you modify it your self? Either way keep up the nice high quality writing, it is rare to peer a nice blog like this one nowadays..

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz