MICARDIS PLUS Nedir ve Ne için Kullanılır?


  MICARDISPLUS 80/12.5, kırmızı ve beyaz renklerde, iki tabakalı oval tabletler şeklindedir. Üzerinde şirket logosu ve H8 kodu yazılıdır.

  MICARDISPLUS tabletler, 28 tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

  • MICARDISPLUS , telmisartan ve hidroklorotiyazid adı verilen iki etkin madde içerir. Her iki madde de yüksek kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olur.
  • Telmisartan, anjiyotensin-II reseptör antagonistleri adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Anjiyotensin II vücudunuz tarafından üretilen bir maddedir, kan damarlarınızı daraltarak kan basıncınızın yükselmesine neden olur. Telmisartan, anjiyotensin II’nin bu etkisini engelleyerek kan damarlarınızı gevşetir ve böylelikle kan basıncınızı düşürür.
  • Hidroklorotiyazid tiyazid grubu diüretikler adı verilen bir ilaç sınıfına dahildir. Hidroklorotiyazid çıkardığınız idrar miktarını artırarak kan basıncınızın azalmasını sağlar.
  • Kan basıncı yüksekliği tedavi edilmediği takdirde çeşitli organlarda kan damarlarının zarar görmesine neden olur, bu durum bazen kalp krizi, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, inme veya körlüğe yol açabilir. Genellikle hasar oluşmadan önce kan basıncı yüksekliği bir belirti vermez. Bu nedenle, kan basıncının normal sınırlarda olup olmadığının düzenli olarak kontrol etmeniz çok önemlidir.
  • MICARDISPLUS, telmisartan veya hidroklorotiyazidin tek başına kullanılması ile kan basıncı yeterince kontrol altına alınamayan (esansiyel hipertansiyon) hastalarda, yüksek tansiyonun tedavisinde kullanılır.

  MICARDIS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  • MICARDIS®’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
   Eğer;
  • Telmisartana veya MICARDIS içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırıduyarlı) iseniz;
  • Hamile iseniz;
  • Bebeğinizi emziriyorsanız;
  • Safra yollarınızda tıkanıklık varsa (safra kesesinden safranın rahat akmasını engelleyen bir problem);
  • Ağır karaciğer hastalığınız varsa.
   İlacın içindeki yardımcı maddelerden birisiyle uyuşmayabilecek ender kalıtsal tabloların
   varlığında kullanılmamalıdır.


  MICARDIS®’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
  Eğer;

  • Böbrek hastalığınız varsa veya size böbrek nakli yapıldıysa;
  • Böbrek atardamarınızda darlık bulunuyorsa;
  • Şeker hastası (diyabetik) iseniz;
  • İdrar söktürücü ilaçlar ile yoğun bir tedavi görüyorsanız;
  • Az tuzlu bir diyet takip ediyorsanız;
  • Aşırı miktarlarda kusuyorsanız veya ishal iseniz;
  • Kalbinizde sorunlar varsa;
  • Kanınızdaki aldosteron miktarı yüksek ise (bir hormon);
  • Kanınızdaki potasyum düzeyleri yüksek ise;
  • Potasyum destekleyici ilaçlar veya tuz yerine kullanılan potasyum içerikli ürünler kullanıyorsanız;
  • Karaciğer hastalığınız varsa;
  • Non-steroid antiinflamatuar grubu ilaçlar alıyorsanız (aspirin gibi ağrı kesici ve iltihap giderici etkisi olan ilaçlar);
  • Kalıtsal fruktoz intoleransınız varsa (çok ender rastlanan, vücudun bazı tür şekerlere karşı tahammülsüz olduğu kalıtsal bir hastalık); MICARDIS® ile birlikte ACE inhibitörü olarak bilinen başka bir tansiyon ilacı daha alıyorsanız.
  • Benzer gruplardan diğer yüksek tansiyon ilaçlarıyla gözlendiği gibi, MICARDIS® siyah olmayan ırka göre siyah ırkta kan basıncını düşürmede daha az etkilidir.
  • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MICARDIS®’in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

  MICARDIS® aç karına ya da yiyeceklerle birlikte alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  MICARDIS® hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Eğer MICARDIS® kullanıyorken hamilelik planlarsanız veya hamile kalırsanız, doktorunuza başvurunuz.
  Planlanmış bir hamilelikten önce, uygun başka bir alternatif tedaviye geçilmelidir.
  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  MICARDIS® emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makine kullanımı

  MICARDIS® araç sürme ve makine kullanma yetilerinizi muhtemelen etkilemeyecektir. Ancak yüksek kan basıncı tedavisi sırasında bazı kişilerde zaman zaman baş dönmesi ve yorgunluk ortaya çıkabilir. Baş dönmesi ve yorgunluk oluşuyorsa araç veya makine kullanmayınız.
  MICARDIS®’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
  MICARDIS® sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz (intolerans) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • MICARDIS® diğer yüksek tansiyon ilaçlarının kan basıncını düşürücü etkilerini artırabilir. Klinik önem taşıyan başka etkileşimler bildirilmemiştir.
  • MICARDIS® aşağıdaki ilaçlar ile birlikte uygulandığında klinik önem taşıyan etkileşim görülmemiştir; varfarin (kan sulandırıcı), hidroklorotiyazid (idrar söktürücü), glibenklamid (kan şekerini düşürücü), ibuprofen, parasetamol (ağrı kesiciler), simvastatin (kolesterol düşürücü) ve amlodipin (kalp ilacı).
  • MICARDIS® ile birlikte lityum içeren ilaçlar, potasyum destekleyicileri, tuz yerine kullanılan potasyum içerikli bileşikler, potasyum tutucu ilaçlar (bazı idrar söktürücüler), non-steroid antiinflamatuar grubu ilaçlar (aspirin gibi ağrı kesici ve iltihap giderici etkisi olan ilaçlar), digoksin (kalp ilacı), ACE inhibitörleri (yüksek tansiyon için), heparin (kan sulandırıcı), siklosporin (bağışıklık sistemini baskılayıcı bir ilaç), takrolimus (organ nakli sonrasında kullanılır) ya da trimetoprim (enfeksiyon hastalıkları için) alıyorsanız, bazı özel tedbirlerin alınması (örn. kan testleri) uygun olabilir.
  • MICARDIS® ile birlikte non-steroid antiinflamatuar grubu ilaçlar (aspirin gibi ağrı kesici ve iltihap giderici etkisi olan ilaçlar) ya da kortikosteroid türü ilaçlar (kortizon) kullandığınızda, MICARDIS®’in kan basıncını düşürücü etkisi azalabilir.
  • MICARDIS® ile birlikte non-steroid antiinflamatuar grubu ilaçlar kullanırken ayrıca, vücudunuzun sıvı durumu ve böbrek fonksiyonları kontrol edilmelidir. Eğer vücudunuz susuz kalmış ise (dehidrate), böbrek yetmezliği potansiyeli vardır.
  • Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

  MICARDIS® Nasıl Kullanılır?

  Erişkinler:

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
  MICARDIS®’i her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sormalısınız. Kan basıncınızı kontrol altında tutmak için, doktorunuz reçete ettiği sürece, her gün MICARDIS® almayı sürdürmelisiniz.
  MICARDIS®’in etkisi 24 saat devam ettiği için, günde bir kez uygulanmaktadır.
  Kan basıncının 24 saat süreyle kontrol altında tutabilmek için, hastaların çoğunda olağan doz günde bir kez 40 mg’dır. Ancak doktorunuz bazen günde bir kez 20 mg veya günde bir kez 80 mg almanızı tavsiye edebilir. Hedeflenen kan basıncının elde edilemediği durumlarda, telmisartan dozu en fazla günde tek doz 80 mg’a artırılabilir.
  Karaciğer sorununuz varsa, günde 40 mg’dan fazla kullanmayınız.
  Telmisartan, alternatif olarak, telmisartan ile birlikte kullanıldığında kan basıncında ilave bir düşürücü etki yaptığı gösterilen hidroklorotiyazid gibi, tiyazid tipi diüretikler (idrar söktürücüler) ile kombine olarak da kullanılabilir.
  En yüksek kan basıncı düşürücü etki tedavi başlangıcından genellikle dört-sekiz hafta sonra elde edilmektedir.

  Uygulama yolu ve metodu:

  Tabletler bir miktar sıvı ile birlikte yutulmalıdır. İlacınızı her gün, günün aynı saatinde almaya özen gösteriniz.
  Değişik yaş grupları:
  Çocuklarda kullanım:
  Etkinlik ve güvenliliği konusundaki veriler kısıtlı olduğu için, MICARDIS®’in 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.
  Yaşlılarda kullanım:Özel kullanım durumları:
  Böbrek yetmezliği:
  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Kanın temizlenmesi için diyaliz cihazına bağlanan ağır böbrek hastalarında da doz ayarlaması yapılması gerekli değildir.
  Karaciğer yetmezliği:
  Hafif veya orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda günlük doz 40 mg’ı geçmemelidir.
  Eğer MICARDlS® ‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla MICARDIS kullandıysanız


  MICARDlS® ‘ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.Doktorunuzun reçete ettiği dozun takip edilmesi önem taşımaktadır. Eğer kazaen daha fazla tablet alırsanız, gecikmeden doktorunuza ne yapacağınızı sorunuz veya en yakın hastanenin acil servisine müracaat ediniz.

  MICARDIS kullanmayı unutursanız

  Eğer ilacınızı almayı unutursanız, bu dozu aynı gün içerisinde hatırlar hatırlamaz alınız. Eğer tabletinizi aynı gün almaz iseniz, bir sonraki gün normal dozunuzu alınız. Aynı gün içerisinde iki doz almayınız.
  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  MICARDIStedavisi ne zaman durdurulacak?

  Hipertansiyon süreğen (kronik) bir hastalıktır. Doktorunuz başka türlü bir tedavi önerinceye kadar her gün MICARDIS® kullanmaya devam etmelisiniz.®
  MICARDIS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
  MICARDIS® kullanmayı bıraktığınızda kan basıncınız, ani yükselmeler olmaksızın, birkaç gün içerisinde basamaklı olarak tedavi öncesi düzeylerine dönecektir.
  Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

  Olası yan etkiler nelerdir?


  Tüm ilaçlar gibi, MICARDIS®’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
  Aşağıdakilerden biri olursa MICARDISkullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Yüz, ağız ve boğazda şişme (anjiyoödem), kurdeşen ve bunlara eşlik edebilecek nefes darlığı ile birlikte olabilen şiddetli alerjik, anaflaktik reaksiyonlar;
   Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
   Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin MICARDIS®’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
   Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
   Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
  • Gece idrara kalkma, halsizlik, nefes darlığı, çarpıntı, idrar miktarında azalma, el, ayaklar ve göz etrafında şişme (akut böbrek yetmezliği belirtileri olabilir);
  • Bayılmalar;
  • Yapılan tahlillerde kanda potasyum seviyelerinin yüksek bulunması;
  • Deride ilaç döküntüsü ve toksik deri döküntüsü.
   Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
   Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
   Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
   MICARDIS® ile ayrıca aşağıdaki istenmeyen etkiler ile de karşılaşılmıştır:
   “Yaygın olmayan” sıklık derecesindeki istenmeyen etkiler (100 kişide 1’den az, 1,000 kişide 1’den fazla):
  • Uykusuzluk,
  • İç kulak ve merkez sinir sistemi kaynaklı baş dönmesi,
  • Düşük kan basıncı,
  • Nefes darlığı,
  • Karın ağrısı, ishal, hazımsızlık, mide ve bağırsaklarda gaz,
  • Fazla terleme, kaşıntı, deri döküntüsü,
  • Kas spazmları (bacaklarda kramp), kas ağrısı,
  • Böbrek bozukluğu,
  • Göğüs ağrısı, halsizlik
   “Seyrek” sıklık derecesindeki istenmeyen etkiler (1,000 kişide 1’den az, 10,000 kişide 1’den fazla):
  • Üst solunum yolu infeksiyonları,
  • Kansızlık (anemi), kan pulcuklarında azalma,
  • Aşırıduyarlılık,
  • Korku ve endişe hali, çökmüş ruh hali,
  • Görme bozukluğu,
  • Nabızda hızlanma,
  • Yatar durumda veya otururken ayağa kalkıldığında kan basıncının düşmesi,
  • Ağız kuruluğu, midede huzursuzluk hissi, kusma,
  • Karaciğer fonksiyonlarında anormallik, karaciğer bozukluğu,
  • Deride kızarma,
  • Eklem ağrısı, sırt ağrısı, bacaklarda ağrı,
  • Grip hastalığına benzer hastalık,
  • Kanda ürik asit, kreatinin, karaciğer enzimleri ve kreatin fosfokinaz artışları.
   “Bilinmiyor” sıklık derecesindeki istenmeyen etkiler (eldeki verilerden hareketle sıklık tahmin edilemiyor):
  • Mesane infeksiyonu dahil idrar yolu infeksiyonları,
  • Allerjik reaksiyon,
  • Kanda “eozinofil” adı verilen akyuvar türünde artış,
  • Nabızda yavaşlama,
  • Egzama,
  • Tendon ağrısı (tendon iltihabına benzer belirtiler / tendonlar kasların kemik ile birleşmelerini sağlayan özel yapılardır),
  • Hemoglobinde azalma (kanda oksijen taşıyan molekül).
   Bunlar MICARDIS®’in hafif yan etkileridir.
   Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.