MİNOSET PLUS 250 mg/150 mg/ 50 mg tablet


Ağız yoluyla alınır.
• Etkin madde: 250 mg parasetamol, 150 mg propifenazon, 50 mg kafein
• Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, hidroksipropil metil selüloz, esma spreng
(formaldehit kazein, inek), mısır nişastası, talk, magnezyum stearat, kolloidal silika
susuz

MİNOSET PLUS nedir ve ne için kullanılır?


• Her tablet 250 mg parasetamol, 150 mg propifenazon ve 50 mg kafein içerir.
• MİNOSET PLUS esma spreng (inek) içerir.
• MİNOSET PLUS 30 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır.
• MİNOSET PLUS, hafif ve orta dereceli ağrıların giderilmesi için kullanılır. İlacın
içerdiği parasetamol ve propifenazon ağrı kesici ve ateş düşürücü etki gösterir, kafein
ise ağrı kesici etkiyi arttırır.

MİNOSET PLUS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


MİNOSET PLUS’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
• İlacın içindeki maddelerden birine ya da benzer ilaçlara karşı alerjiniz (aşırı
duyarlılığınız) var ise
• Kalıtsal (ırsi) bir hastalığa bağlı hemolitik anemi (alyuvarların parçalanması
ile seyreden bir kansızlık durumu) adı verilen kansızlığınız varsa
• Akut hepatik porfiria adı verilen ve kansızlığa neden olan bir hastalığınız
varsa
• Bebeklerde ve 12 yaşından küçük çocuklarda
• 10 günden uzun süren ağrılarda
• Şiddetli karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa

MİNOSET PLUS’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Kansızlığınız, akciğer, karaciğer ya da böbrek hastalığınız varsa
 • Sarılığa neden olan ve Gilbert sendromu denen bir hastalığınız varsa
 • Kan hücreleri ile ilgili hastalığınız varsa
 • Alkolikseniz
 • Ağrı ve ateş yakınmanız bir haftadan daha fazla sürdüyse mutlaka doktorunuza danışınız.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 • Astım, saman nezlesi veya benzeri hastalıklarınız varsa MİNOSET PLUS’ı doktorunuza danışmadan almayınız.
 • Bir seferde yüksek dozda ya da sürekli olarak günlük dozda parasetamol kullanımı karaciğer hasarına sebep olabilir. Ağrı kesicilerin düzenli biçimde ve uzun süre kullanılmasının sakıncalı olduğunu ve bunun ancak doktorunuzun önerisi ile yapılması gerektiğinin unutmayınız.
 • Parasetamol veya propifenazon kullanan bazı duyarlı hastalarda solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili sorunlar olabileceği bildirilmiştir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
MİNOSET PLUS kullanımı hamilelerde önerilmemektedir. Ancak doktorun yarar-risk
hesabı yapmasıyla ve mutlaka önermesi halinde kullanılabilir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. MİNOSET PLUS kullanımı emzirenlerde önerilmemektedir. Ancak doktorun yarar-risk hesabı yapması ve mutlaka önermesi halinde kullanılabilir. MİNOSET PLUS’ın içeriğinde bulunan kafein anne sütüne geçerek, bebekte huzursuzluk,uykusuzluk vb. istenmeyen etkilere neden olabilir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımını olumsuz etkileme ihtimali düşüktür. Yine de parasetamol bazı hastalarda baş dönmesi ve uyku haline neden olabilir.
MİNOSET PLUS’ın içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün formaldehit içerdiğinden mide bulantısına ve ishale sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

 • Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında MİNOSET PLUS’ın ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz
 • Uyku veren bazı ilaçlar (barbitüratlar)
 • Epilepsi (Sara) hastalığında kullanılan bazı ilaçlar (fenitoin, fenobarbital,karbamazepin)
 • Antibiyotik olarak kullanılan bazı ilaçlar (kloramfenikol, rifampisin)
 • Mide boşalma süresini etkileyen bazı ilaçlar (propantelin, metoklopropamid)
 • Kan sulandırıcı bazı ilaçlar (varfarin, kumarin)
 • AIDS tedavisinde kullanılan zidovudin
 • Alerji tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar
 • Sempatomimetik ilaçlar (Sempatik sinir sisteminin uyarılmasına neden olan ilaçlar, oksimetazon, imidazolin türevleri,psödoefedrin)
 • Ağız yoluyla alınan doğum kontrol hapları
 • Tiroid hormonu (tiroksin) (Guatr, kronik tiroidit ve hipotiroidizm tedavisinde kullanılan hormon)
 • Besinler MİNOSET PLUS’ın barsaklardan emilim hızını azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

MİNOSET PLUS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça:
Yetişkin iseniz tek seferde 1-2 tablet kullanabilirsiniz. Gerektiğinde 24 saat içinde 3 kez
MİNOSET PLUS alabilirsiniz.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletleri bol su ile yutunuz. Doktorunuz MİNOSET PLUS ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Çocuklarda kullanımı

12-16 yaş arası hastalar tek seferde 1 tablet kullanabilirler. Gerektiğinde 24 saat içinde 3 kez uygulanabilir. 12 yaşın altındaki çocuklarda ve bebeklerde kullanılmamalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği Hafif-orta şiddette böbrek yetmezliğiniz var ise MİNOSET PLUS kullanırken dikkat ediniz.
Karaciğer yetmezliği: Hafif-orta şiddette karaciğer yetmezliğiniz var ise MİNOSET PLUS
kullanırken dikkat ediniz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MİNOSET PLUS kullandıysanız

Solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma parasetamolün aşırı dozda kullanımında sık görülen erken belirtileridir. Bu belirtilerin görülmesi halinde mutlaka doktorunuza başvurunuz.MİNOSET PLUS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MİNOSET PLUS’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde
yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, MİNOSET PLUS’ı kullanmayı durdurun ve DERHAL
doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyonlar (aşırı duyarlılık)
 • Cilt döküntüsü
 • Anjioödem (göz kapakları, eller, ayaklar, bilekler, ağız, boğaz, dudak ve dilde
 • şişme)
 • Anafilaktik şok (tansiyon düşüklüğü ve nefes darlığına yol açan ciddi alerjik
 • reaksiyon)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
 • Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MİNOSET PLUS’a karşı ciddi alerjiniz var
 • demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
 • Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Nefes darlığı
 • Astım belirtileri (öksürme, göğüste ıslık/hırıltı, nefes daralması)
 • Kan hücresi sayısında bozukluklar
 • Bronş spazmı (solunum yollarının daralmasına bağlı olarak zor nefes alma)
 • Böbrek hasarları (çok su içme, çok idrara çıkma, ödem, gece idrara sık çıkma, idrar miktarında azalma)
 • Kan pulcuğu- sayısında azalma (halsizlik, solukluk, yorgunluk)
 • Akyuvar sayısında azalma (sık enfeksiyonlara-iltihap oluşturan mikrobik
 • hastalık-yakalanma)
 • Kan hücrelerinde azalma (tam kan tetkiklerinde tespit edilmektedir. Halsizlik,
 • solukluk, yorgunluk, Sık enfeksiyonlara-iltihap oluşturan mikrobik hastalık yakalanma)
 • Ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve
 • trombositlerin sayısında azalma belirtilerinin birlikte görüldüğü
 • trombositopenik purpura (kan pulcuğu sayısında azalma ile ilişkili deri
 • bulguları)
 • Karaciğer bozuklukları, siroz ve fibroz dahil (yorgunluk, bulantı, paslı dil,
 • ciltte sarılık, yüzde lekeler)
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

 • Kaşıntı
 • Kızarıklık

Bunlar MİNOSET PLUS’ın hafif yan etkileridir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz

MİNOSET PLUS’ın saklanması

MİNOSET PLUS’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında
saklayınız.25 C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MİNOSET PLUS’ı kullanmayınız.
“Son Kull. Ta.:” ibaresinden sonra yazılan rakam ayı temsil eder ve o ayın son günü son
kullanım tarihidir.

Yorumlar kapalı.