CORASPİN Tablet Ne Kadar? Yan Etkileri Nelerdir?


Coraspin enterik kaplı 100 mg tablet satış fiyatı 5.35 TL [ 9 Ağustos 2021 ]

Coraspin Nedir ve Ne için Kullanılır?

Coraspin enterik kaplı tabletlerin her biri 100 mg asetilsalisilik asit adlı etkin
madde içerir. Asetilsalisilik asit, trombosit olarak adlandırılan pıhtılaşma hücrelerinin kümeleşmesini önleyerek etkisini gösterir. Bu özelliği nedeniyle çeşitli kalp hastalıklarında kullanılır.

 • Uzun dönemli tedavilerde mide şikayetlerini en aza indirmek üzere enterik kaplı olarak dizayn edilmiştir. Tabletlerin üzerindeki kaplama, ilacın ağız yoluyla uygulanmasından sonra mide yerine bağırsaktan emilmesini sağlar.
 • Coraspin , hareketle ilişkisi olmayan göğüs ağrısında ve birden fazla risk faktörü taşıyan hastaların kalp damarlarının tıkanmasının önlenmesinde, yeni kalp krizinin önlenmesinde, kalp ve damar ameliyatları sonrası damar tıkanmaları ve pıhtıların önlenmesinde, geçici felçlerin ve inmelerin önlenmesinde kullanılır.

Coraspin’i Aşağıdaki Durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

 • Asetilsalisilik aside, diğer salisilatlara veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlığınız (alerjiniz) varsa,
 • Geçmişte ilaçlar tarafından, özellikle de ağrı kesiciler (non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar) tarafından tetiklenen astım öykünüz varsa,
 • Mide ya da bağırsak ülseriniz (yara) varsa,
 • Kanama eğiliminiz (kalıtsal bir kan hastalığı olan hemofili veya diğer kanama
 • bozuklukları (hemorajik bozukluk)) varsa,
 • Şiddetli böbrek ve/veya karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Haftada 15 mg veya daha yüksek dozda metotreksat (kanser ve romatizma tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız,
 • Hamileliğinizin son 3 ayındaysanız

Coraspin’in Yiyecek ve İçecek ile Kullanılması

Coraspin, alkolle birlikte kullanıldığında mide kanaması riski artabilir.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Coraspin düşük miktarlarda anne sütüne geçer. Süt vermenin kesilmesi genellikle gerekli değildir.
Bununla birlikte düzenli kullanımda ya da yüksek dozlardan sonra emzirmeye devam edilmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında

Coraspin’in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Kanser ve romatizma tedavisinde kullanılan metotreksat
 • Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan ibuprofen
 • Kan sulandırıcı (antikoagülan), pıhtı eritici (trombolitik), kandaki trombosit sayısını azaltıcı (antiplatelet) ilaçlar,
 • Ağrı kesiciler ve iltihap gidericiler,
 • Depresyon tedavisinde kullanılan SSRI (seçici seratonin gerialım inhibitörü) grubu ilaçlar
 • Kalp hastalıklarında kullanılan digoksin,
 • Kan şekerini düşüren ilaçlar, örneğin; insülin, sülfonilüre,
 • İdrar söktürücü ilaçlar (diüretikler),
 • Kortizon türü ilaçlar,
 • ADE inhibitörleri gibi tansiyon düşürücü ilaçlar,
 • Sara hastalığında kullanılan valproik asit,
 • Sülfinpirazon, benzbromaron, probenesid gibi ürik asit düzeyini düşüren ilaçlar,
 • İbritumomab, omasetaksin, tositumomab gibi lösemi ve lenfoma tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Tansiyon düşürücü olan kalsiyum kanal blokerleri, lösemi tedavisinde kullanılan
 • dasatinib,
 • Eklem kıkırdağı hastalıklarında kullanılan glukosamin,
 • Ağrı kesici olarak kullanılan ketorolak (nazal/sistemik),
 • Multivitaminler, omega-3 yağlı asitleri,
 • Kan sulandırıcı olan polisülfat sodyum, potasyum ve fosfat eksikliğinde kullanılan potasyum fosfat,
 • Vitamin E, bir diyet tuzu olan amonyum klorür,
 • Virüs enfeksiyonlarında kullanılan tipranavir,
 • Pulmoner hipertansiyon-akciğer atardamarında basınç artışı tedavisinde kullanılan treprostinil,
 • Lösemi tedavisinde kullanılan hiyaluronidaz,
 • Multivitaminler (ADEK, folat),
 • Kemik erimesinde kullanılan tiludronat ,
 • Karbonik anhidraz enzimleri ile potansiyel etkileşim olabilir, ancak ancak klinik olarak önemi bulunmamaktadır.

Coraspin Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça;
• Yeni kalp krizinin önlenmesinde ve hareketle ilişkisi olmayan göğüs ağrısında:
Günde 1-3 tablet
• Birden fazla risk faktörü taşıyan hastalarda kalp damarlarında tıkanmanın
önlenmesinde: Günde 1-2 tablet
• Kalp ve damar ameliyatlarında ameliyat sonrası damar tıkanmaları ve pıhtıların
önlenmesinde: Günde 1 tablet
• Geçici felçlerin ve inmenin önlenmesinde: Günde 1-3 tablet


Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri bir miktar su ile tercihen yemeklerden önce ağızdan alarak kullanınız.
Coraspin, uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır. Tedavi sürenize doktorunuz karar
vermelidir.

Çocuklarda kullanımı

Coraspin’in 18 yaş altı çocuklarda güvenlilik ve etkililiği
kanıtlanmamıştır. Bu yaş grubu için veri yoktur. Bu yüzden, 18 yaş altı çocuklarda
CORASPİN kullanımı önerilmez.


Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanımı yoktur.


Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği

Coraspin şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Eğer Coraspin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Olası Yan Etkiler Nelerdir?


Tüm ilaçlar gibi, Coraspin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, Coraspin’i kullanmayı durdurun ve doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nezle, burun tıkanıklığı
 • Cilt reaksiyonları (kaşıntı, kurdeşen, ödem)
 • Anafilaktik şok (Ani aşırı duyarlılık tepkisi)

Yan etkiler sıklığına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

 • Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
 • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
 • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
 • Sıklığı bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın Yan Etkiler

 • Mide yanması, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi mide-bağırsak sistemi(gastrointestinal) bozuklukları,
 • Gastrointestinal kanaldan az miktarda kan kaybı (mikro hemoraj).

Yaygın olmayan

 • Gastrointestinal ülser (Çok seyrek vakalarda perforasyona (delinme) yol açabilir.
 • Gastrointestinal kanama (Uzun süreli CORASPİN 100 mg kullanımı, gastrointestinal kanaldan gizli kan kaybına bağlı olarak demir eksikliği anemisine neden olabilir.
 • Gastrointestinal enflamasyon.
 • Dışkınızın koyu renkli olması (melena) veya kan kusmanız durumunda (her ikisi de ciddi mide kanamasının belirtileridir) derhal doktorunuza bildirmelisiniz.
 • Cilt reaksiyonları.

Seyrek

 • Özellikle hipertansiyonu (yüksek tansiyon) kontrol edilemeyen ve / veya münferit vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit edebilecek, antikoagülanlarla (kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar) eş zamanlı tedavi gören hastalarda serebral (beyin) kanama gibi ciddi kanamalar bildirilmiştir.
 • Özellikle astım hastalarında cilt, solunum yolları, gastrointestinal kanal ve
 • kardiyovasküler sistemde (dolaşım sistemi) aşırı duyarlılık reaksiyonları.
 • Semptomlar arasında hipotansiyon (tansiyon düşüklüğü), dispne (nefes darlığı) atakları, rinit (soğuk almaktan ileri gelen, burun akması, aksırma ile beliren hastalık), geniz tıkanması, anafilaktik şok (hayati risk taşıyan, ani ve aşırı duyarlılığın yol açtığı klinik tablo) ve anjiyonörotik ödem (deri altında belirli bir bölgeyle sınırlı, ürtikere benzeyen iri ve ağrısız şişliklerin belirdiği alerjik bozukluk) bulunabilir.
 • Şiddetli glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6DP) (bir tür enzim) eksikliği formları olan
 • hastalarda hemoliz (kan yıkımı) ve hemolitik anemi (alyuvarların (kırmızı kan
 • hücrelerinin) normal ömürlerini tamamlamadan yıkıma uğrayarak kan dolaşımından
 • uzaklaşması) bildirilmiştir.
 • Muhtemelen kanama süresinin uzadığı, burun kanaması, diş eti kanaması, kütanöz kanama veya ürogenital kanama gibi kanamalar. Bu etki, kullanımdan sonra 4 ila 8 gün kadar sürebilir.

Çok seyrek

 • Özellikle hipertansiyonu (yüksek tansiyon) kontrol edilemeyen ve / veya münferit vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit edebilecek, antikoagülanlarla (kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar) eş zamanlı tedavi gören hastalarda serebral (beyin) kanama gibi ciddi kanamalar bildirilmiştir.
 • Hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü).
 • Düşük dozlarda asetilsalisilik asit ürik asit atılımını azaltır. Bu durum eğilimi olan hastalarda gut (eklemlerde ani ve şiddetli gelişen ağrı, hassasiyet, kızarıklık, şişme ve sıcaklık artışı nöbetlerine neden olan bir hastalık) ataklarına neden olabilir.
 • Yüksek karaciğer değerleri.
 • Böbrek fonksiyon bozukluğu ve akut böbrek yetmezliği.
 • Eritema eksudativum multiforme (simetrik, sabitlenmiş, kırmızı, ciltten kabarık
 • lezyonların ani ortaya çıkışı olarak adlandırılan cilt reaksiyonları).

Bilinmiyor

Baş ağrısı, baş dönmesi, işitme bozukluğu, kulak çınlaması veya zihin karışıklığı aşırı doz belirtileri olabilir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi
durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan
etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da
0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi
(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın
güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Yorumlar kapalı.