Dikloron Jel Nedir? Fiyatı nedir? Nasıl Kullanılır?

Dikloron Jel Nedir?

DİKLORON etkin madde olarak diklofenak dietilamonyum içeren, jel formunda bir ilaçtır.
DİKLORON topikal kullanılan non-streoidal antiinflamatuvar preparatları olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. bedende iltihaba ve ağrıya neden olan biyolojik faktörleri azaltan bir ilaçtır. DİKLORON 50 g’lık tüpler ile kullanıma sunulmaktadır.

Dikloron Jel Fiyatı

Satış Fiyatı 14,15 TL [ Ağustos 2019 ]

Dikloron Jel Ne İçin Kullanılır?

 • Bölgesel romatizma rahatsızlıkları,
 • Yumuşak doku iltihaplanmaları,
 • Diz gibi yüzeysel eklemlerin hafif derecedeki eklem iltihabı ağrıları,
 • Kazaların ve spor yaralanmalarının sebep olduğu kas ve eklemlerde ortaya çıkan burkulma, incinme ve ezilme dolayısıyla oluşan ağrı,
 • Şişme ve iltihabi durumların rahatlatılmasında kullanılan ilaçtır.
https://www.youtube.com/watch?v=nKPV8tfy_Js

Dikloron Jel Uygulama Talimatı

Derinin ağrıyan ya da şişen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Ovma sırasında hafif serinletici bir etki hissedebilirsiniz. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız (tedavi edilen bölge elleriniz değilse). Geniş alanlara uygulanacaksa veya uzun süreli tedavi amacıyla kullanacaksanız dikkatli kullanınız. DİKLORON yalnızca harici kullanım içindir. Ağız içine uygulamayınız. Yutmayınız.

DİKLORON un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler DİKLORON metil paraben içermektedir. Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bu konu hakkında bilgi veriniz.

Yetişkinlerde Kullanımı

DİKLORON u günde 3-4 defa derinin etkilenen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Gerekli olan miktar ağrılı yerin genişliğine bağlıdır. Örneğin: 2-4 gram DİKLORON (kiraz ile ceviz büyüklüğü kadar miktarda) yaklaşık olarak cm çapında bir alanı tedavi etmek için yeterlidir. DİKLORON u doktor tavsiyesi haricinde kas ve eklem ağrılarında (incinme, burkulma, ezilme gibi) ya da tendonitte 2 hafta, artrit ağrısında 3 haftadan uzun süreli kullanmayınız. 7 gün kullanmanız sonucunda ağrı ve şişlik durumunda bir gelişme olmazsa ya da daha kötüye giderse doktorunuza danışınız.

Çocuklarda Kullanımı

DİKLORON un çocuklarda Ve 14 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir. 14 yaş ve üzeri çocuklarda, ağrı için 7 günden uzun süre kullanılması ya da semptomların kötüleşmesi durumunda doktora danışılması önerilmektedir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda DİKLORON un yetişkin dozları kullanılabilir.

Özel kullanım durumları

Özel kullanım durumu yoktur.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla DİKLORON Kullandıysanız

DİKLORON dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ila konuşunuz. DİKLORON u kullanmayı unutursanız Eğer DİKLORON un bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu alınız ve bir sonraki dozu normal kullanma zamanında alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Dikloron Jel Yiyecek ve İçecek ile Kullanılması

DİKLORON un uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik ve Emzirme Dönemi Kullanılması

Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. DİKLORON u gebeliğiniz boyunca, özellikle üçüncü üç aylık dönemde kesinlikle kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. DİKLORON u kesinlikle gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanmayınız. Doktorunuz tarafından kullanılması gerekli görüldüğünde geniş alanlara uygulamayınız, uzun süreli kullanmayınız ve göğüs üzerine uygulamayınız.

Dikloron Jel Yan Etkileri

 • Karın ağrısı ,
 • Nefes almada zorlanma,
 • Kurdeşen, yüzde ,
 • Dudaklarda ,
 • Dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda hekiminize bilgilendiriniz.

Dikloron Jel Seyrek Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi DİKLORON un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa, DİKLORON u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ağız, yüz, dil ve boğazda şişme
 • Sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen
 • Hırıltı ya da kısa nefes alma,
 • Cilt hastalığı (iltihaplanma, ekzema) Döküntü
 • Göğüste sıkışma hissi (astım) Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DİKLORON a karşı ciddi alerjiniz var demektir.Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

 • Işığa hassasiyet
 • Kaşıntı Kızarıklık Bunlar DİKLORON un hafif yan etkileridir.

Dikloron Jel Kullanılmaması Gereken Durumlar

 • Diklofenaka veya DİKLORON un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa
 • Asetilsalisilik asit (ağrı kesici bir ilaç)
 • İbuprofen gibi diğer non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar
 • Hırıltı ya da kısa nefes alma (astım atağı),
 • Sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen
 • Burun akıntısı gibi şikayetleriniz oluyorsa kullanmayınız.
 • DİKLORON’u açık yaralara ya da hasar görmüş, döküntülü ve ekzemalı cilt üzerine uygulamayınız.
 • 14 yaşından küçük çocuklarda ve adolesanlarda kullanmayınız.

Dikloron Jel Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

 • DİKLORON un gözle temasından kaçınınız. Gözle teması durumunda gözünüzü temiz suyla yıkayınız. Rahatsızlık devam ederse doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
 • DİKLORON kullandığınız sürede aşırı güneş ışığına maruz kalmayınız.
 • Deri döküntülerinizin olması durumunda tedavinizi durdurunuz.
 • DİKLORON kapatıcı olmayan bandajlarla kullanılabilir; ancak hava geçirmeyen kapatıcı bandaj lar kullanılmamalıdır.
 • Diklofenak içeren diğer ürünlerle birlikte kullanmayınız.

Araç ve Makine Kullanımı

DİKLORON un araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde etkisi yoktur.

Dikloron’un Saklanması

DİKLORON u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 C nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden koruyunuz. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DİKLORON u kullanmayınız.

Yorumlar kapalı.