Dolven 100 mg/5 ml Pediatrik Şurup Nedir ve Nasıl Kullanılır? Dolven Şurup Yan Etkileri Nelerdir?

Dolven Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Dolven 100 mg/5 ml pediatrik şurup
Ağız yoluyla alınır.
Etkin madde: İbuprofen’dir.
Her 5 ml’lik ölçek, 100 mg ibuprofen içerir.

 • Dolven, portakal kokulu ve renkli bir şuruptur.
 • Dolven, 100 ml ve 150 ml’lik bal renkli cam şişeler içinde piyasaya sunulmaktadır.
 • Dolven’in etkin maddesi olan ibuprofen, NSAİİ olarak adlandırılan non-steroid antiinflamatuvar (steroid olmayan iltihap giderici) bir ilaç sınıfına aittir.

Dolven Ne İçin Kullanılır?

Dolven bu özellikleri dolayısıyla, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

 • 6 ay ve üzerindeki çocuklarda ateşin düşürülmesi amacıyla kısa süreli olarak,
 • 6 ay ve üzerindeki çocuklarda hafif ve orta derecedeki ağrıların giderilmesi
 • amacıyla kısa süreli olarak,
 • Çocukluk çağı romatizmal eklem hastalığı (juvenil artrit) belirtilerinin tedavisi.

Dolven Nasıl Kullanılır?

Dolven’i çocuğunuza ne zaman ve ne şekilde vereceğiniz konusunda doktorunuzun
talimatlarını izleyiniz. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sormalısınız.
İstenmeyen etkileri önlemek için doktorunuzun gerekli bulduğu en düşük dozda ve en kısa süre ile kullanınız.

Çocuklar

Dolven’in olağan günlük dozu bölünmüş dozlar halinde vücut ağırlığı başına 20-30 mg/kg’dır.
Bu dozlar, şurup aşağıdaki gibi verilerek sağlanabilir:

 • 6 ay-1yaş: Günde üç defa 2,5ml(yarım ölçek-çocuğunuzun 7 kg’dan ağır olması koşulu ile)
 • 1-2 yaş: Günde üç-dört defa 2,5 ml (yarım ölçek)
 • 3-7 yaş: Günde üç-dört defa 5 ml (bir ölçek)
 • 8-12 yaş: Günde üç-dört defa 10 ml (iki ölçek)
 • Jüvenil romatoid artrit hastalığında (çocuk ve ergenlerde ortaya çıkan özel bir romatizmal eklem hastalığı), bölünmüş dozlar halinde vücut ağırlığı başına 40 mg/kg dozuna kadar verilebilir.

Yetişkinler

 • Önerilen doz, bölünmüş dozlar halinde günde 1200-1800 mg’dır (günde üç defa 4-6 ölçek).
 • Bazı hastalarda 600-1200 mg/gün dozunda idame edilebilir.
 • Bölünmüş dozlar halinde verilen günlük doz 2400 mg’ı geçmemelidir.
 • Ancak gerektiğinde, doz 3200 mg’a yükseltilebilir.


Uygulama yolu ve metodu
Dolven, aç karına biraz su ile verilebilir. Ancak az sayıda hastada DOLVEN ile hafif bir
hazımsızlık hali ortaya çıkabilmektedir. Eğer böyle bir durum oluşursa, şurubu bir miktar
yiyecek ya da süt ile vermeniz yararlı olacaktır.

Dolven alımı ile ağızda veya boğazda geçici bir yanma hissi olabilir. Kullanmadan önce
şişeyi iyice çalkalayınız.

Değişik yaş grupları

Yaşlılarda kullanımı: Dolven böbrekleri ve karaciğeri normal çalışan yaşlılarda, doz
ayarlaması yapılmaksızın kullanılabilir. Ancak yaşlılardaki dozajda dikkatli olunmalıdır. En düşük
etkin doz olası en kısa süreyle kullanılmalıdır.

Çocuklarda kullanımı: Dolven, 7 kg’ın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Ateş
düşürücü olarak kullanıldığında, şurup uzun süreler kullanılmamalı ve 6 aydan küçük çocuklara
verilmemelidir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/karaciğer/kalp yetmezliği: Böbrek, karaciğer ya da kalp yetmezliği olan hastalarda
dikkatli olunmalıdır, çünkü Dolven gibi NSAİİ’lerin kullanımı böbrek fonksiyonlarında
bozulmayla sonuçlanabilir. Bu hastalarda doz mümkün olan en düşük düzeyde tutulmalı ve böbrek fonksiyonları izlenmelidir.
Eğer Dolven’in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Dolven kullandıysanız
 • Reçete edilen günlük dozdan daha fazlasını kullanmayınız.
 • Dolven’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile
 • konuşunuz.
 • Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla Dolven kullanmışsanız ya da çocuklar bu ilacı kazara
 • kullandıysa, alınacak önlem hakkında tavsiye ve risk ile ilgili görüş almak üzere her zaman bir
 • doktora veya en yakın hastaneye başvurun.
 • Belirtiler; mide bulantısı, karın ağrısı, kusma (kanlı çizgiler olabilir), baş ağrısı, kulak çınlaması,
 • bilinç bulanıklığı ve titrek göz hareketlerini içerebilir. Yüksek dozlarda, uyuşukluk, göğüs ağrısı,
 • çarpıntı, bilinç kaybı, kasılmalar (özellikle çocuklarda), güçsüzlük ve baş dönmesi, idrarda kan,
 • üşüme hissi, solunum problemleri bildirilmiştir.

Dolven’i kullanmayı unutursanız

Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı veriniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı
gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve daha sonrasında ilacınızı normalde kullandığınız şekilde
kullanmaya devam ediniz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz vermeyiniz.

Dolven Şurup Yan Etkileri

Aşağıdakilerden herhangi biri olursa, Dolven’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ani şiddetli alerjik reaksiyon (anafilaktik reaksiyon).

Belirtileri şunları içerebilir: tüm vücuda yayılabilen kaşıntılı ve kızartılı döküntü, vücut ya da göz etrafında şişme, özellikle ağız ya da
boğazın yutmayı ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi. Anafilaktik reaksiyon hayatı
tehdit edici olabilir.

Deri reaksiyonları
 • Genellikle ateş, boğaz ağrısı ve bitkinlikle başlayan, daha sonra deride kızarıklık, ağrılı döküntüler ve içi sıvı dolu kabarcıklara, ağız içi ve cinsel organlarda yara oluşmasına neden olan deri reaksiyonu (Stevens-Johnson Sendromu).
 • Deri içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi deri reaksiyonu (toksik epidermal nekroliz).
 • Genellikle kol ve bacaklarda, simetrik, kızarık ve kabartılı, yamayı andıran döküntüler oluşmasına neden olan deri reaksiyonu (eritema multiforme).
 • Yutkunmayı ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde yüzün, dilin ve boğazın şişmesi (anjiyoödem).
 • DRESS sendromu olarak bilinen şiddetli bir cilt reaksiyonu ortaya çıkabilir. DRESS’in semptomları şunlardır: döküntü, ateş, lenf düğümlerinin şişmesi ve eozinofillerin (bir çeşit beyaz kan hücresi) artışı
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri çocuğunuzda mevcut ise, çocuğunuzun Dolven’ e karşı ciddi alerjisi var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya çocuğunuzun hastaneye yatırılmasına gerek olabilir.

Yaygın

 • Baş ağrısı, baş dönmesi,
 • Hazımsızlık, ishal, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, şişkinlik, kabızlık, kanamaya bağlı katran renkli, kötü kokulu dışkı (melena), mide ve bağırsakta kanama, kan veya kahve telvesi gibi kusma (hematemez),
 • Döküntü,
 • Yorgunluk,
 • Yaygın olmayan,
 • Alerjik nezle (rinit),
 • Endişe ve korku sebepli huzursuzluk hali (anksiyete),
 • Uykusuzluk,
 • Uyuşma (parestezi),
 • Görme bozukluğu,
 • Duyma bozukluğu,
 • Astım, akciğer hava yollarında daralma (bronkospazm), nefes darlığı,
 • Midenin iç yüzündeki zarın iltihaplanması (gastrit), on iki parmak bağırsağında meydana gelen yara (duodenal ülser), mide ülseri (gastrik ülser), ağızda ülser (oral ülserasyon),
 • Karaciğer iltihabı (hepatit), sarılık, anormal karaciğer fonksiyonu,
 • Kurdeşen, kaşıntı, deri altı kanamaya bağlı ciltte oluşan iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar (purpura),
 • Işığa karşı duyarlı olma hali (fotosensitivite),
 • Ciddi böbrek hastalığı ( tubulo-interstisyel nefrit, nefrotik sendrom) ve böbrek yetmezliği.

Seyrek

 • Boyun sertliği, baş ağrısı, bulantı, kusma, ateş, yön duygusunu yitirme gibi belirtilerin eşlik ettiği aseptik menenjit (beyin zarı iltihabı (özellikle sistemik lupus eritrematozus ve karma bağ dokusu hastalığı gibi bağışıklık sistemi hastalığı olan hastalarda),
 • Beyaz kan hücreleri (lökosit) sayısında azalma (lökopeni),
 • Trombositopeni (trombosit-kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin sayısında azalma),
 • Ani gelişebilen beyaz kan hücrelerinin sayısında aşırı azalma (agranülositoz),
 • Aplastik anemi (kan hücreleri sayısında ciddi azalma),
 • Hemolitik anemi (bir tür kansızlık),
 • Kanda nötrofil (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısında azalma (nötropeni),
 • Depresyon,
 • Zihin karışıklığı, bulanıklığı (konfüzyon),
 • Olmayan şeyleri görme, duyma, hissetme (halüsinasyon),
 • Göz sinirlerinde iltihaplanma (optik nevrit),
 • Ani görme kaybı ve gözde ağrı ile seyreden rahatsızlık (toksik optik nöropati ),
 • Kulak çınlaması (tinnitus),
 • Uykululuk hali (somnolans),
 • Mide veya bağırsakta delinme (gastrointestinal perforasyon),
 • İç kulak rahatsızlığından kaynaklanan baş dönmesi (vertigo),
 • Karaciğer hasarı,
 • Vücutta sıvı tutulması.

Çok Seyrek

 • Pankreas iltihabı (pankreatit),
 • Karaciğer yetmezliği.

Bilinmiyor

 • Kalın bağırsak iltihabı (kolit) ve sindirim sisteminin herhangi bir yerinde oluşabilen iltihabi
 • hastalığın (Crohn’s hastalığı) kötüleşmesi
 • Dolven gibi ilaçlar, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde küçük bir artışa
 • neden olabilir.
 • Seyrek olarak Dolven ile kan bozuklukları ve böbrek problemleri oluşabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız,

doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.