İş Güvenliği Nedir? İş Güvenliği Neden Önemlidir?

İş Güvenliği Nedir?

Son yıllarda yaşanan iş kazaları sonucu sakat kalma ya da ölüm sonuçlarından dolayı, oldukça önemli hale gelen iş sağlığı ve güvenliği konusu, toplumda da bir farkındalık yaratabilmiş durumdadır. ” İSG ” olarak kısaltılan bu kavram, çalışanları korumaya yönelik olarak yapılan uygulamalar ve incelemelerin, kanun ve yönetmeliklerle desteklenmesi durumudur.

İş güvenliği kavramı, çalışanların güvenliğini sağlamak, sağlıklı ve güvenli şartlarda çalışmak amacıyla alınan tedbirler olarak tanımlanabilir.
Yenilenen ve her daim gelişen teknoloji ile beraber iş yükü azalsada tebirlerin her zaman alınması gerektiğini unutmamak gerekli. İş sağlığı ve güvenliği bilimi, işyerlerinde yapılan işin sorunsuz yürütülmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tehlikelerden, çalışanlarının sağlığına zarar getirebilecek şartlardan korunma ve buna ek olarak, daha güvenli bir iş hayatı ortamı oluşturabilmek amaçlı yapılan metotlu çalışmaları kapsamaktadır. Genel olarak ise bu bilim, sadece çalışanı koruma konusunu değil; bunun yanında iş yerini, bağlı kuruluşları ve işin gerçekleştirildiği çevreyi koruma durumunu da kapsamaktadır.

İş Güvenliği Neden Önemlidir?

Yapılan Araştırmalarda iş kazalarının % 50 sinin kolaylıkla önlenebilecek kazalar olduğu, % 48 inin sistemli bir çalışma ile önlenebileceği, % 2 sinin ise önlenemeyeceğini ortaya çıkmıştır. Bu da bizlere iş kazalarının % 98 önlenebileceği gerçeğini ortaya koymaktadır.

Önlemek ödemekten ucuzdur mantığı ile hareket ederek işyerlerinde tehlike kaynaklarını ortaya çıkartıp bunlardan oluşabilecek riskleri kontrol altına alabilirsek olabilecek kazaları azaltmış ve tehlikeli ortamları ortadan kaldırmış oluruz. Tabi bu çalışma bir ekip çalışması olmalı ve tüm ekip uyumlu bir şekilde çalışmalıdır. İşte bu uygulamalar işyerlerinde Risk Değerlendirme Çalışmaları olarak adlandırılmaktadır.

İş Güvenliği ile ilgili çalışanlara verilecek eğitimler Eğitim Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Bu yönetmeliğe göre uzman eğiticiler tarafından belgelendirilerek eğitimler gerçekleştirilecektir. İşyerinde bir eğitim planlaması yapılarak tüm işçilerin belirtilen eğitimleri almaları sağlanacaktır. Bu yasal bir mecburiyettir.

Çalışanlar, hayatlarını fabrikalarına ya da şirketlerine adamaktadırlar. Bu nedenle, iş yerlerinin sağlık koşulları üst düzeyde denetlenmeli, çalışma şartları olması gereken seviyelere çekilmelidir. İş kazalarının önlenmesi, ölümlerin, sakatlıkların ve yaralanmaların önüne geçilebilmesi açısından, bu konulara hassasiyetle yaklaşılmak zorundadır.

İş Güvenliğin de Aralca Akademi

2008 yılında kurulan Aralca Akademi Bursa ve Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği alanında, Çevre Danışmanlık Hizmet Belgesi, TSE Hizmet yeterlilik Belgesi, Ortak Sağlık Güvenliği yeterlilik belgelerini ilk alan firmalardandır. Güneş Enerjisi Santral Kurulumu işletme giderleri ve ilk yatırım maliyetleri açısından tüm site ve işletmelerde kurulmalıdır. Grup şirketleri ile GES (Güneş Enerjisi Santral) başta olmak üzere, çevre, kalite, iş güvenliği, eğitim , sürdürelebilirlik, enerji yönetimi üst düzeyde hizmet vermektedir.

Aralca Akademi iş güvenliği saha uygulama personeli ile Fabrika ve inşaat alanında gerekli tüm iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamaktadır. GES (Güneş Enerjisi Santral) çatı ve arazi kurulumlarında sahanız da yapılan bütün çalışmalar işveren sorumluluğu dahilindedir. Emniyet Ağları uygulamalarını Bursa’da ilk uygulatan firma ve Türkiye’de alanında akredite olan önde gelen kuruluşları ile yaptığı iş birliği ile en iyi hizmeti vermeye çalışmaktadır. İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarıyla Mücadele Derneği ve Tüm İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumları ve Profesyonelleri Derneği üyesidir.

Aralca Akademinin Verdiği Hizmetler

  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ,
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri,
  • ISO45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri,
  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği ve KVKK Danışmanlığı,
  • ISO 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi,
  • ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi,
  • ISO TS 13027 Hijyen ve Sanitasyon çalışmaları yapmaktadır.

Bireysel ve kurumsal gelişimi sağlayacak eğitimleri 650 metrekarelik merkezlerin de ve işyerleriniz de yapabilmektedir.